Изследване на Гамаглутамилтрансфераза (ГГТ)

Цена: 3.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Забележка: Изисква се информация за приеманите медикамети и дозировка.

Гама глутамилтрансферазата е ензим, който се намира предимно в клетките на черния дроб и жлъчните пътища. Той е много чувствителен индикатор за жлъчен застой /холестаза/. Повишението на ензимната активност на ГГТ при препятствия в оттичането на жлъчните сокове, напр. при камъни в жлъчния мехур или жлъчните пътища, се появява по-рано от това на Алкалната фосфатаза.Повишена ензимна активност на ГГТ, може да се наблюдава и при повечето остри заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, цироза на черния дроб, първична билиарна цироза, първичен склерозиращ холангит и др.

Производството на ГГТ се индуцира от алкохол и прием на лекарства, поради което, изолирано повишение на ГГТ може да се наблюдава при злоупотреба с алкохол или при прием на някои лекарствени средства в отсъствие на заболяване на черния дроб.