Изследване на ХБДХ (HBDH)

Цена: 6.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Забележка: Без физическо натоварване до 2 дни преди изследването.

HBDH или Хидроксибутират дехидрогеназа - това е другото название на ЛДХ-1 и ЛДХ - 2 изоформите на ензима ЛДХ /Лактатдехидрогеназа /. Лактатдехидрогеназата е ензим, участващ във важни биохимични процеси в организма.Той има 5 изоформи, които се отличават по някои свои химични и физични характеристики.За разлика от общата ЛДХ, нейните изоформи са специфични за различните тъкани.ЛДХ-1 се среща в сърце, бъбреци, еритроцити.ЛДХ-2 - в сърце, слезка и лимфни възли.ЛДХ-3 се открива в бели дробове, ЛДХ-4 - в панкреас, плацента, а ЛДХ-5- в черен дроб и скелетна мускулатура.

Повишаването на ЛДХ-1 и 2 е характерно най-вече за поражение на сърдечния мускул при миокарден инфаркт.Повишава се в първите 24-48 часа, достига максимум на 2-я - 3-я ден и се задържа повишена 5-10 дни.ХБДХ се повишава и при други процеси като остри миелоидни и лимфоидни левкемии, мегалобластна анемия, хемолиза, герминативноклетъчни тумори като тератом, семином , дисгермином на яйчника.