Хепатит С (anti-HCV antibodies)

Цена: 16.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Проби се вземат през целия работен ден
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Anti-HCV - антитела срещу HCV. Това са антитела от клас IgG. Откриват се при 98% от болните с наличие на HCV- RNA. В ранната фаза на хепатит С, около 1.5 месец от началото на заразяването съществува т. нар „прозоречен период“, през който трудно се откриват антителата и HCV-РНК. При положителен резултат за anti HCV, веднага се пристъпва към изследване на вирусни копия HCV-РНК.