Изследване HPV - скрининг

Цена: 65.00лв
Време за изпълнение: до три работни дни
Условия и изисквания: -
Материал за изследване (проба): Цервикален или уретрален секрет

Метод: Високочувствителен Real -Time PCR

Качествено откриване на високорискoвите генотипове HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ) без да се конкретизира типа на вируса.

Условия и изисквания : Жени- изследването се извършва между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането. Мъже- Простатен секрет и екулат се отделят в стерилен контейнер след тридневно въздържание.Урина- необхоними са 20-40 мл, първа струя от първа сутрешна урина.

Пробите за ДНК се доставят веднага в лабораторията или се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа.