Имунологична диагностика 
ИзследванеЦена
C-реактивен протеин (CRP)6.00лв
Високочувствителен C - реактивен протеин CRP18.00лв
ASO6.00лв
Ревматоиден фактор (RF)6.00лв
Изследване на IgG8.00лв
Изследване на IgA8.00лв
Изследване на IgM8.00лв
Изследване на С3 фракция8.00лв
Изследване на С4 фракция8.00лв
Изследване Anti-CCP25.00лв
HLA B2740.00лв
Изследване на Криоглобулини15.00лв
ANA Detect25.00лв
Изследване ANA профил100.00лв
Изследване на anti dsDNA Screen (анти двДНК антитела скрин.)20.00лв
Изследване на anti RNP-70 (анти - RNP-70 антитела) количествен20.00лв
Изследване на anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 20.00лв
Изследване на anti SS-B/La (анти SS-B/La) количествен39.00лв
Изследване на anti Scl-70 (анти anti Scl-70 антитела) количествен 20.00лв
anti Sm (анти Sm антитела) количествен 39.00лв
Изследване на anti CENP B (анти Центромер В антитела) количествен20.00лв
Изследване на anti Jo – 1 (анти Jo – 1 антитела) количествен 20.00лв
Изследване на рANCA (anti МPO количествен)30.00лв
Изследване c ANCA (anti PR3 количествен)30.00лв
Изследване anti AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.30.00лв
Изследване anti tTG IgA (анти тъканна трансглутаминаза Ig A)17.50лв
Изследване anti tTG Ig G (анти тъканна трансглутаминаза Ig G)17.50лв
Изследване anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич.17.50лв
Изследване anti Gliadin IgG (анти глиадин. антитела) колич.17.50лв
Изследване anti DGP (деаминиран протеинов епитоп) скрининг40.00лв
Изследване anti APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Изследване anti APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скрининг41.00лв
Изследване anti cardiolipin ACL-IgG (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Изследване anti cardiolipin ACL-IgM (анти кардиолип. антит.)37.00лв
Изследване anti b2 GP I - IgМ (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Изследване anti b2 GP I - IgG (анти Бета2 Гликопротеин I) кол38.00лв
Изследване T-SPOT.TB120.00лв
Церулоплазмин (Ceruloplasmine)30.00лв
Изследване Калпротектин30.00лв
Изследване Антитела срещу чернодробни антигени75.00лв
Изследване Анти-гладкомускулни антитела33.00лв
Изследване anti ASCA (IgG+IgM+IgA) - скрининг 55.00лв
Изследване anti Intrinsic factor (IgG антитела срещу Intrinsic factor - количествен тест)48.00лв
Изследване anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг) колич.58.00лв
Изследване anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен55.00лв
Изследване anti-Insulin (анти-инсулинови антитела-IAA) колич33.00лв
Изследване имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.116.00лв
Изследване anti MCV (анти мутирал цитролиниран виментин)38.00лв
Изследване ревматоиден артрит - разширен панел122.00лв
Изследване anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич.39.00лв
Изследване anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.46.00лв
Изследване на NK клетки85.00лв
Изследване Анти-овариални антитела45.00лв
Изследване Анти-спермални антитела46.00лв
Изследване Анти-зона пелуцида антитела45.00лв
Изследване anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич41.00лв
Изследване anti Prothrombin (анти протромбин) IgG + IgM + IgA39.00лв
Изследване anti Annexin V IgG (анти анексин V) количествен38.00лв
Изследване anti Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен38.00лв
Изследване Анти-фосфатидил серин IgG35.00лв
Изследване Анти-фосфатидил серин IgM35.00лв
Изследване Анти-фосфолипиден синдром - съкратен127.00лв
Изследване Анти-фосфолипиден синдром - разширен пакет129.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgA38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgM38.00лв
Ревматоиден фактор (Rheumatoid factor) IgG38.00лв
Ревматоиден артрит (Съкратен панел)105.00лв
anti His. (анти Хистонови антитела) количествен38.00лв
anti Rib-P (анти Рибозом. антитела) количествен38.00лв
anti IA2 (анти IA2 антитела)50.00лв
ZnT8 (цинков транспортер Т8)76.00лв
ICA (островноклетъчни антитела)38.00лв
Аквапорин 4 - антитела (AQP4-Ab)54.00лв
ANA (анти-нуклеарни антитела) имунофлуоресценция32.00лв
Antistaphylolysin (антистафилолизин)35.00лв
MGT-30 (Titin - Ab)74.00лв
Anti - MuSK76.00лв
ANCA (Анти-неутрофил цитопл. антитела) имунофл.40.00лв
Антитела срещу напречно набраздена муск.38.00лв
MOG-Ab/миелинов олигодендр. гликопрот.93.00лв
Флоуцитом. имунофенотип. на левкоцити - разш. панел210.00лв
Флоуцитом. имунофенотип. на левкоцити - хематол.забл270.00лв
Определяне на ИгД в серум (IM)35.00лв
IgG 1 (IM)65.00лв
IgG 2 (IM)65.00лв
IgG 3 (IM)65.00лв
IgG 4 (IM)65.00лв
Невронални антитела - разширен Blot BM152.00лв
Серумен амилоид А SAA36.00лв
NMDA receptor Ab54.00лв
Интерлевкин 6 (IL-6)33.00лв