HOMA - IR Инсулинова резистентност

Цена: 23.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин до 9 ч., на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Хомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност /HOMA-IR/ е метод, използван за количествен израз на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция, която е оценена чрез измерване на глюкоза и инсулиновите нива в кръвта на гладно.

Важен механизъм за намаляване нивото на кръвната захар е навлизането на глюкоза чрез инсулиновите рецептори във всички клетки и тъкани. Обикновено всяко увеличение на нивото на глюкозата в кръвта води до освобождаване на инсулин от бета-клетките на лангерхансовите острови на панкреаса. При нарушено разпознаване на инсулина от клетъчните рецептори, се стига до задържане на по-високи концентрации на глюкоза в кръвта, до увеличена синтеза на инсулин поради повишена необходимост за метаболизиране на глюкозата и състояние нарeчено инсулинова резистентност.

Инсулиновата резистентност представлява важен патогенетичен механизъм при развитието на захарен диабет тип 2 и често се наблюдава години преди проявата на диабета в контекста на метаболитния синдром и всички последващи усложнения от него. Освен това се установява редукция на инсулиновата чувствителност при жени с фертилни нарушения и поликистозен овариален синдром (PCOS). Инсулиновата резистентност представлява важна причина в патогенезата на PCOS. При млади жени IR може да е честа причина за стерилитет и нарушения в менструалния цикъл.

Оценка на инсулиновата резистентност е подходящо да се прави при: пациенти с хипертония, наднормено тегло и абдоминално затлъстяване, хипергликемия на гладно при уточняване на риска от развитие на захарен диабет тип 2, дислипидемия, включваща увеличени триглицериди, и намален HDL-холестерол, пациентки със съмнение за поликистозен овариален синдром, нарушен ментструален цикъл и стерилитет.

Кръв се взема сутрин до 9:00 часа на гладно. Изследването се прави след 12 часово спиране на приемане на храна и всякакви напитки (не се отнася за вода). Желателно е 72 часа да се избягва употреба на алкохол. Не се прави изследването при пациенти на инсулинова терапия. Наложително е да се съобщи за вида на приемани медикаменти.