LDH (ЛДХ) Лактат дехидрогеназа

Цена: 5.60лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Забележка: Без физическо натоварване до 2 дни преди изследването.

Ензимът Лактатдехидрогеназа е изграден от четири пептидини вериги от два типа М и Н. В резултат на комбиирането им се получават пет изоензима. В различните тъкани се намират различни изоформи на ензима.

Тъй като се намира във всички клетки и тъкани на организма, стойностите на Лактатдехидрогеназата могат да се повишат при различни клинични състояния, влючващи миокарден инфаркт, хемолиза, заболявания на черния дроб, бъбреците, белия дроб и мускулите.

Тежка хемолиза, мегалобластна анемия дължаща се на липсата на витамин В12 и фолиева киселина, могат да повишат стойностите на ЛДХ петдесет пъти над горната референтна граница.

Повишение на ЛДХ се наблюдава при чернодробни заболявания, като токсичен хепатит с жълтеница, в по-малка степен при вирусен хепатит, инфекциозна мононуклеоза, цироза и обструктивна жълтеница. ЛДХ се повишава и при малигнени заболявания.