Литий (Li)

Цена: 25.00лв
Време за изпълнение: в края на следващия работен ден без събота и неделя
Условия и изисквания: Сутрин на гладно. Преди прием на сутрешната доза и без промяна на дозовия режим поне 5-7 дни.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Литият е перорaлно средство за лечение на биполярни разстройства /мания депресия /. Целта на терапевтичния лекарствен мониторинг за литий е да се избегнат серумни концентрации, свързани с токсични ефекти. Концентрации между 1.5 – 2.0 ммол/л могат да доведат до апатия, летаргия, затруднен говор и мускулна слабост. Серумни нива над 2 ммол/л са свързани с мускулна ригидност, припадъци до коматозни състояния.