МБИ - Микози

Цена: 40.00лв
Време за изпълнение: До 15 работни дни
Условия и изисквания: Материал, взет от медицински специалист
Материал за изследване (проба): Най-често се изследват материали от кожа и кожни придатъци