Неинвазивна пренатална диагностика 
ИзследванеЦенаДобави
CentoNIPT®1140.00лв
NIFTY Pro®1300.00лв
NIFTY Pro® и NIFTY Mono®2600.00лв