NIFTY Pro® и NIFTY Mono®

Цена: 2,600.00лв
Време за изпълнение: до 10-12 работни дни
Условия и изисквания: Тестът може да се проведе от 10-та гестационна седмица. Необходимо е попълването на информирано съгласие от пациента за провеждане на теста
Материал за изследване (проба): Венозна кръв (5 – 10 ml) от майката
Добави в списък с изследвания

Тестът NIFTY Pro® е един от най-всеобхватните неинвазивни пренатални тестове, предназначен за скрининг на всичките 23 хромозомни двойки. Тестът дава възможност за откриване на най-честите хромозомни анеуплоидии и 84 микроделеционни синдроми във фетална ДНК, изолирана от майчина кръв.

ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, които открива NIFTY Pro®

Тризомии

Полови хромозомни анеуплоидии

84 Синдроми на делеции/дупликации, включително

При двуплодна бременност изследването включва:

Показания за изследване: Тестът NIFTY® Pro е подходящ за всички бременни жени и е препоръчителен при жени с повишен риск:

NIFTY® Mono

NIFTY® Mono /single - gene screening/ - Неинвазивен пренатален тест за състояния причинени от единични гени. С този тест се извършва проверка за различни клинични значими генетични състояния на плода, които не могат да бъдат открити с традиционните неинвазивни пренатални тестове.

Възможности за изследване Тестът предлага скрининг за 27 заболявания, включително скелетни, сърдечни и синдромни състояния, причинени от моногенни варианти на 18 гена - BRAF, CHD7, COL11A1, COL1A1, COL1A2, COL2A1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, HRAS, KRAS, LMNA, MAP2K1, MAP2K2, SOX9, STAT3, TSC1, TSC2.

Показания за изследване: