sFlt -1/ PlGF – тест за Прееклампсия

Цена: 120.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Изисква се информация за точната гестационна възраст.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Тестът се основава на измерването на концентрациите на разтворима fms-подобна тирозинкиназа-1 и Плацентарния растежен фактор /PlGF/.

PlGF е белтък, участващ в плацентарната ангиогенеза /т.е. в развитието на новите кръвоносни съдове в плацентата/. При прееклампсия - състояние, което е свързано с нарушение в развитието на плацентата, се установяват патологично понижени нива на PlGF. При нормално протичане на бременността, нивата на PlGF нарастват и достигат пикови стойности през 26 - 30 г.с. Установяването на ниски нива на този маркер в посочените срокове, може да бъде индикатор за плацентарна дисфункция.

Новият тест измерва и разтворима fms - подобна тирозинкиназа -1 - белтък, който се продуцира от различни тъкани и се свързва към циркулиращия васкуларен ендотелен растежен фактор / VEGFR1 / и PlGF, като по този начин възпрепятства образуването на кръвоносните съдове и нормалното развитие на плацентата.

При жени, които развиват прееклампсия, нивата на sFlt - 1 са по-високи от тези при нормална бременност.sFlt -1/ PlGF отношението може да се използва при диагностиката на бременни жени със съмнителни за прееклампсия симптоми в комбинация с други диагностични тестове - лабораторни и ехографски, а също така и за предсказване на развитие на това опасно усложнение в краткосрочен план.