Tропонин T hs

Цена: 24.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно или по спешност веднага
Материал за изследване (проба): Венозна кръв
Добави в списък с изследвания

Прeз последните години изследването на Тропонин Т се замени с нова, по-чувствителна версия на този тест, която се нарича високочувствителен Тропонин Т (hs TnT). Както всички останали тестове, определящи Тропонин, основното показание за изследването му е остър коронарен синдром. Повишените му стойности винаги трябва да се интерпретират в контекст с клиничната картина. Информативността му се повишава със серийните му изследвания. Промяна (повишение) с 50% и повече при повторно изследване, потвърждава наличието на остър коронарен инцидент.

Този тест може да открива и субклинични форми на миокардна увреда при други състояния, като сърдечна недостатъчност, миокардит, перикардит, кардиомиопатия, сърдечни манипулации и операции, сърдечна травма, дисекация на аортата, тежък сепсис, тежки изгаряния и др. При тези състояния може да се наблюдава хронично повишение на hs TnT и не се наблюдава сигнификантно повишение в стойностите му при серийно изследване, освен ако не е настъпил остър момент или прогресия на заболяването. Съществуват разработени алгоритми на базата на серийни изследвания на високочувствителен Тропонин, които позволяват ранно и категорично отхвърляне на диагнозата ОМИ при пациенти с негативни резултати при постъпване и липса на сигнификантна промяна след повторно изследване на този показател след 3 часа. Такива пациенти могат спокойно да не бъдат хоспитализирани, за разлика от тези, които са с повишени стойности и/или показват прогресия след повторното му изследване след 3 часа.