Урокултура

Цена: 18.60лв
Време за изпълнение: до 72 часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет, отделена в стерилен съд.
Материал за изследване (проба): Урина
Добави в списък с изследвания

Изследването се извършва с първа сутрешна урина, отделена в стерилен еднократен контейнер, или при необходимост с урина, преседяла поне 4 часа в пикочния мехур. Преди отделянето на урината се прави добър тоалет с топла вода и сапун на външните гениталии. По този начин се избягва контаминацията на урината с нормално съществуващи бактерии по външните гениталии, които могат да дадат фалшиво положителни резултати.

За изследването са необходими поне 2-5 мл. урина. Отделената урина се транспортира в лабораторията до 2 часа от отделянето ѝ. Ако транспортирането се извърши по-късно, контейнерът се съхранява в хладилник на температура от 2-8 градуса. При наличие на бактерии в количество от 10/3-10/5 или над 10/5 се изпитва тяхната антибиотична чувствителност, което е от важно значение за лечението. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.