Вирусологични изследвания 
ИзследванеЦенаДобави
PCR тест за коронавирус COVID-19 (Ковид-19)60.00лв
Бърз антигенен тест COVID-19 Ag (Ковид-19)10.00лв
COVID-19 + грип А + грип В PCR94.00лв
Комбиниран бърз тест за: SARS-CoV-2; инфлуенца А+Б; RSV; аденовирус; M. Pneumoniae45.00лв
SARS-CoV-2 TrimericS IgG количествен19.00лв
Вирус-неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT)38.00лв
Клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-293.00лв
Маймунска вариола (Monkeypox virus) PCR80.00лв
СПИН (HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies)20.00лв
HBsAg (Хепатит B)14.00лв
HBsAg количествено измерване47.00лв
Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR)180.00лв
anti-HBs19.00лв
anti-HBc IgM20.00лв
anti-HBc total20.00лв
HBe Ag19.00лв
anti-HBe19.00лв
Хепатит С (anti-HCV antibodies)16.00лв
HCV колич. РНК (RNA quantitative PCR)160.00лв
Хепатит А (anti-HAV IgM)18.00лв
Хепатит А (anti-HAV total)20.00лв
Хепатит D (anti-HDV IgM)22.00лв
Хепатит D (anti-HDV total)22.00лв
Хепатит Е Anti HEV IgM30.00лв
Хепатит Е Anti HEV IgG27.00лв
Рубеола (Rubella IgM)19.00лв
Рубеола (Rubella IgG)19.00лв
Морбили (anti-Measles IgM)35.00лв
Морбили (anti-Measles IgG)35.00лв
Паротит (anti-Mumps IgM)35.00лв
Паротит (anti-Mumps IgG)35.00лв
Цитомегаловирус - IgG (anti-CMV IgG)19.00лв
Цитомегаловирус - IgM (anti-CMV IgM)19.00лв
Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM)16.00лв
Епщайн-Бар вирус (anti-EBV IgG)16.00лв
Варицела зостер вирус (anti-VZV IgG)27.00лв
Варицела зостер вирус (anti-VZV IgM)27.00лв
Херпес Симплекс тип1 IgM (anti-HSV 1 IgM)22.00лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG (anti-HSV 1 IgG)22.00лв
Херпес Симплекс тип 2 IgM (anti-HSV 2 IgM)22.00лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG (anti-HSV 2 IgG)22.00лв
Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM39.00лв
Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM39.00лв
Chlamydia trachomatis IgM16.00лв
Chlamydia trachomatis IgG16.00лв
Chlamydia trachomatis IgA16.00лв
Chlamydia pneumoniae IgM35.00лв
Chlamydia pneumoniae IgG40.00лв
Mycoplasma pneumoniae IgM25.00лв
Mycoplasma pneumoniae IgG35.00лв
Хламидия трахоматис - ендоцервикален секрет14.00лв
Хламидия трахоматис - уретрален секрет14.00лв
Ку треска (Coxiella burnetii) Доказване на ДНК с PCR85.00лв
Марсилска треска (R.conori IgM)23.00лв
Марсилска треска (R.conori IgG)23.00лв
Коксаки вирус (Coxsackie virus IgM)51.00лв
Коксаки вирус (Coxsackie virus IgG)51.00лв
Грипни вируси А/В (носен секрет)20.00лв
Грип А IgM (anti Influ A IgM)27.00лв
Грип B IgM (anti Influ B IgM)27.00лв
Ротавирус16.00лв
Рота Аденовирус22.00лв
Рота-адено-астро-норовирус (фецес)27.00лв
Parvovirus B19 IgM 41.00лв
anti - TO.R.C.H Immunoblot IgG (panel)68.00лв
anti - TO.R.C.H Immunoblot IgM (panel)68.00лв
HDV RNA (RT-PCR) 210.00лв
HHV6 IgG (Човешки Херпес вирус-6)51.00лв
Dengue (RNA qualitative PCR)64.00лв
Dengue (Antibody IgM IF)41.00лв
Zika (RNA qualitative PCR)64.00лв
Zika (Antibody IgM ELISA)41.00лв
ККХТ (RNA quantitative PCR)64.00лв
HHV-6 (Доказване ДНК с PCR)85.00лв
Западнонилска треска (RNA qalitative PCR)43.00лв
Западнонилска треска (Аntibody IgG ELISA)43.00лв
Кърлежов енцефалит IgM (ELISA)43.00лв
Кърлежов енцефалит IgG (ELISA)43.00лв
Кърлежов енцефалит (RNA quantitative PCR)64.00лв
Кач. определяне на EBV-DNA чрез RT-PCR (слюнка) Im85.00лв
Кач. определяне на CMV-DNA чрез RT-PCR (слюнка) Im85.00лв
Кач. опр. на (HSV-1/2) чрез RT-PCR от (слюнка) Im85.00лв
Колич. определяне на вирусен товар EBV-DNA220.00лв
Кач. определяне на EBV-DNA чрез RT-PCR (Im)59.00лв
Кач. определяне на CMV-DNA чрез RT-PCR (Im)59.00лв
Кач. опр. на (HSV-1/2) чрез RT-PCR (Im)59.00лв
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test61.00лв
HCV RNA - генотип LCycler Real Time PCR190.00лв
Q треска (Coxiella burnetii фаза I и II) IgA, IgM, IgG158.00лв