Изследване на PTH

Цена: 17.00лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

Забележка: Желателно е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти, съдържащи калций.

PTH - Секретира се от паращитовидните жлези и заедно с калцитонина и витамин Д участва във фината калциево-фосфорна регулация. Изследването на паратхормон се провежда, за да се определи причината за нарушение на нивата на калций в кръвта. Повишен паратхормон се среща при първичен хиперпаратиреоидизъм в резултат на аденоми на паращитовидните жлези, при фамилна хипокалциурична хиперкалциемия, литий индуцирана хиперкалциемия, вторичен хиперпаратиреоидизъм при бъбречна недостатъчност. Хипопаратиреоидизмът може да се дължи на резекция на щитовидната жлеза, на автоимунна причина, магнезиев дефицит.