Изследване на Общ ЖСК

Цена: 6.50лв
Време за изпълнение: от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: Сутрин на гладно. Минимум 20 дни след последния прием на железни препарати.
Материал за изследване (проба): Венозна кръв

В серума и плазмата желязото не е свободно, то се транспортира сварзано с белтък-трансферин. Една молекула трансферин, свързва две молекули тривалентно желязо. Около 20 до 50 % от трансферина е свързан с желязо. Количеството желязо, което води до пълно насищане на трансферина се нарича тотален желязосвързващ капаците тЖСК. Тоталният желязосвързващ капацитет съответства на концинтрацията на трансферина в кръвния серум и изразява неговата потенциална възможност за свързаването на желязо до неговото пълно насищане. Разликата между общия желязосвързващ капацитет и актуалната концентрация на желязото, се означава като свободен желязосвързващ капацитет сЖСК.Изследването на желязосвързващия капацитет се провежда винаги в комбинация с изследването на серумно желязо, като двата показателя дават по-пълна информация за вида на анемията.