Д-р Берна Бейтулова

Специализант по специалност "Микробиология"

Д-р Берна Бейтулова завършва медицина през 2021 г. в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов " – Варна. През 2022 г. започва следдипломно обучение за придобиване на специалност "Микробиология" в СМДЛ "ЛИНА".