Кариерно развитие в лаборатория ЛИНА

СМДЛ „ЛИНА” с кампания за привличане и задържане на медицинските кадри в България

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” открива нови работни места за медицински лаборанти, специалисти и предлага стаж, стипендия и специализация за следващите и завършилите медицина.


Всяка година голяма част от завършилите медицина напускат страната ни, търсейки реализация, кариерно развитие и по-добро заплащане извън пределите на България. По същия начин стои въпросът със стажовете и специализацията в определена медицинска област. Съществуват не малко европейски и презокеански неправителствени организации и фондации, които предлагат стипендии за следващите медицина и специализация в чужбина, като осигуряват работа след дипломиране и възможност за придобиването на специалност. Това води до постоянно изтичане на подготвени кадри, вместо те да бъдат стимулирани да практикуват, да специализират и да се реализират в България.
Смята се, че всяка година между 400 и 500 лекари напускат пределите на държавата. От една страна, това се отчита като положителна тенденция сред младите медици и специализанти, тъй като се е наложило като начин на мислене, че икономически стабилните западноевропейски държави предлагат много по-добри възможности за квалифицираните ни кадри. От друга, така се стига до липса на кадри в България и здравната система започва да страда от сериозен недостиг на нови специалисти.

В тази връзка, отчитайки огромния проблем с недостига на квалифициран медицински персонал от лаборанти и специалисти, а и трудната реализация на младите медици в България, поради високата безработица и скъпо струващото следване,

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” стартира кампания за задържането на специалистите, дипломантите, студентите по медицина, младите медици и лаборанти в България, като предлага стипендия за следващите медицина, стаж, специализация и работа в Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”.

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” има брой специалисти: клинична лаборатория, микробиология, вирусология, медицинска паразитология, патология, биология, цитохистология, имунология, хематология и др.
СМДЛ „ЛИНА” изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999 година. Благодарение на бързото, качествено и коректно обслужване на пациентите за кратко време успява да се наложи в черноморския град и региона.
Днес СМДЛ „ЛИНА” има филиали в Бургас, Варна, Добрич, Ямбол и Сливен. Обслужва болници, диспансери, медицински центрове и предлага услугата „домашно посещение” за трудноподвижните и обездвижените пациенти.

СМДЛ „ЛИНА” е лицензирано лечебно заведение. Участието на лабораторията в системата за външен лабораторен контрол гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната, а разработената и поддържана информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника. „ЛИНА" разполага с модерна база, сертификати в съответствие с изискванията на Интернешънал Сертификейшънс Лимитед и на службите по акредитация и пълния набор от съвременна медицинска апаратура, според европейските изисквания и стандарти за осъществяване на медико-диагностичната дейност и изследвания в различните области: хематология, биохимия, хормонална диагностика, цитохистология, патология, туморни маркери, урина, серология, имунология, микробиология, паразитология, вирусология, имунохематология и ДНК-анализи.

СМДЛ „Лина” винаги се е стремяла да предостави възможно най-добрите условия за работа и атрактивно заплащане на своите лаборанти, биолози и лекари-специалисти, осигурявайки им възможност за повишаване и квалификация. По преценка на управителите са подбрани подходящи мотиватори за наемане и задържане на съответните кадри.

Поддържайки и надграждайки наложените тенденции в работата през годините, в унисон с добрите медицински практики и управление на човешките ресурси,

СМДЛ „ЛИНА” открива нови работни места за лаборанти в своите лаборатории и филиали, предлага стипендии за изучаващите медицина, стаж и специализация за вече завършилите, според обхвата на медицинските дейностите, които медико-диагностичната лаборатория реализира в своите структури.

Проявяващите интерес могат да се свържат с нас на номер 0884 502 530 или да ни пишат на lab.lina@abv.bg | lab@lina-bg.com за записване на среща с управителите на СМДЛ „ЛИНА”, както и за повече информация относно кампанията на „ЛИНА за привличане и задържане на медицинските кадри в България с откриване на нови работни места, осигуряване на стаж и стипендии.

СМДЛ „ЛИНА” е акредитирана от Министерството на здравеопазването като база за обучение на лаборанти и специализация на лекари по специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология”, „Вирусология” и „Медицинска паразитология”.