Д-р Донка Атанасова

Специалист "Клинична лаборатория"

Д-р Донка Атанасова завършва медицина през 2015 г. в Медицинския факултет на Тракийски университет - Стара Загора.

Д-р Атанасова провежда своята специализация в медицинска лаборатория "ЛИНА", където продължава да работи вече като специалист "Клинична лаборатория".