Д-р Георги Славов

Специалист "Микробиология"

Завършва ВМИ - Варна през 1983 г.

През 1993 г. придобива специалност "Епидемиология на инфекциозните болести", а през 1997 г. специалност "Микробиология".

Началник е на Противоепидемично отделение във Военна болница гр. Бургас от 1988 г. до 1997 г. Заместник-началник във Военна болница гр. Бургас 2000-2002 г. От 1997 г. завежда Микробиологична лаборатория към Военна болница гр Бургас.

От 2002 г. е микробиолог в СМДЛ "ЛИНА".