Д-р Иван Макавеев

Специалист "Медицинска паразитология"

Д-р Иван Макавеев завършва Медицински университет – Плевен през 2005 г. От 2006 г. до 2009 г. специализира „Медицинска паразитология” в УМБАЛ – „Георги Странски“ – Плевен. От 2010 г. до 2019 г. работи във ВМА – София – Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение по превантивна медицина –Плевен. В този период той е зам.-началник на отделението.

Д-р Макавеев има преминати специализирани курсове по паразитология, вирусология, клинична лаборатория, епидемиология и токсикология в НЦЗПБ – София, ВМА-София, Военноморска болница – Варна и Медицински университет - Плевен.

От юли 2019 г. той е част от екипа на медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”.