HBsAg (Хепатит B)

Цена: 14.00лв
Време за изпълнение: до края на работния ден
Условия и изисквания: Проби се вземат до края на работния ден .Отбелязват се паспортните данни на пациента
Материал за изследване (проба): Венозна или капилярна кръв
Добави в списък с изследвания

HВsAg /Австралийски антиген/, основен маркер. Намира се в серума на почти всички заразени с вируса. Наличието дори на минимални количества има диагностична стойност. При откриване на ниски нива /при Index < 100/ е необходимо да се извърши изследване с HBsAg- потвърдителен тест / blot, WB /.

При положителен резултат, за да се уточни статусът, е необходимо да се изследват и другите маркери на Хепатит В вирусната инфекция: HВeAg, anti HВe, antiHBc IgM, antiHBc total, anti HВs, HBV DNA/вирусни частици; чернодробни проби: ACAT,ALAT, ГГТ, АФ, билирубин.