Д-р Мария Атанасова

Специалист "Клинична лаборатория"

През 1991 г. завършва медицина в МУ - Варна. 1997 г. - придобива специалност "Клинична лаборатория" от МУ - София.

1991 - 1992 г. - Специализирана болница за белодробни болести - с. Радунци, Хасковска област - Клинична лаборатория -лекар.

1992 - 1995 г. - Общинска болница - гр. Карнобат като Клиничен лабораторен лекар.

Участва в редица симпозиуми, конференции, тематични курсове и Конгреси по Клинична лаборатория. Взима участие във външна оценка на качеството към Българското дружество по Клинична лаборатория.