Д-р Полина Ангелова

Специалист "Клинична лаборатория"

Д-р Полина Атанасова Ангелова завършва медицина през 1997 г. в Медицински университет - гр. Стара Загора. Специалност по Клинична лаборатория придобива през 2013 г.

Професионалната й кариера започва през 1997 г. като лекар-ординатор в Диспансер по спортна медицина - гр. Ямбол.

От 2002 г. до 2006 г. е лекар-контрольор в РЗОК - гр. Ямбол. От 2006 г. до м. октомври 2017 г. е лекар-ординатор в отделение по Клинична лаборатория към МБАЛ "Св. Пантелеймон" - гр. Ямбол.

От м. октомври 2017 г. работи като лекар-специалист по Клинична лаборатория в МДЛ "Лина".