Доц. д-р Сашка Михайлова, д. м.

Специалист "Микробиология"

Доц. д-р Михайлова получава образователна степен „Магистър по медицина“ през 1997 г. През 2007 г. придобива специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“. Темата на дисертацията и е: „Проучване на фенотипните и генотипните характеристики на щамове Burkholderia cepacia complex, изолирани от генетично необременени пациенти“.

От 2007 г. до 2014 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Медицински университет – Плевен и в УМБАЛ „Д-р Георги Странски – Плевен“.

От 2014 г. до 2016 г. е хоноруван преподавател в Медицински колеж – Бургас. От 2016 г. е доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

От 2014 г. е част от екипа на СМДЛ „ЛИНА“.

Доц. д-р Михайлова е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Автор е на повече от 25 научни публикации и има над 50 участия в научни форуми у нас и в чужбина. Научните и трудове са цитирани многократно.