Д-р Татяна Цветкова, д. б.

Специалист "Медицинска паразитология"

Д-р Татяна Цветкова е завършила медицинското си образование в Медицински университет –Плевен през 1997 г. - квалификация магистър по медицина. Придобива специалност по „Медицинска паразитология” в Медицински университет-Варна.

От 2014 г. е асистент по „Медицинска паразитология” към Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Факултет “Медицина”, Катедра “Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология”. Тя е преподавател по „Медицинска паразитология и Тропическа медицина”.

През 2021 г. придобива научно-образователна степен "Доктор" по "Хелминтология и Паразитология" в НЦЗПБ гр. София.

Д-р Цветкова има преминати 16 специализирани курсове по „Медицинска паразитология” и „Биотероризъм” в НЦЗПБ-София и МУ-Варна. Има над 20 научни публикации в областта на Медицинската паразитология и множество участия в регионални, национални и международни форуми.