Д-р Тодор Бояджиев

Специалист "Вътрешни болести" и "Трансфузионна хематология"

Д-р Тодор Василев Бояджиев е специалист "Вътрешни болести" и специалист "Трансфузионна хематология". Участва в конгреси и симпозиуми с международно представяне.